Vår unika Biogödsel produkter är det BÄSTA alternativet för ekologisk odling. Ersättning av kemiska gödselmedel med minst 50% upp till 100%

feature image

Vårt företag bär ansvaret för att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet till våra kunder med sitt ständigt utvecklande tillverkningsteknik och att FoU fungerar. Green Biotech äger många utmärkelser och certifikat för sin innovativa Biogödselprodukt. Barvär-2 är KRAV-märkt för ekologisk odling. Dessutom har båda av våra biogödsel, Barvär-2 Fosfat Biogödsel och AzotoBarvär-1 Kväve biogödsel, certifikat ISO 9001, ISO 1400, ISO 26000, CE Märkering ....

read more.....

BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel, 100 gram räcker för en hektar, och ersätter kemiska fosfatgödselmedel med minst 50%, och upp till 100%. Hur?

feature image

För 12 år sedan finansierades ett forskningsprojekt med tillverkning av Fosfat Biogödsel i Iran av National Research Council. Baserat på det planerade projektet, övervakades en stor forskargrupp bestående av 25 Iranska forskare inom fem forskargrupper (mikrobiologi, växtfysiologi, genetik, marklära och gröda fysiologi), av Dr Mohammad Ali Malboobi, där man inledde isolering av nyttiga PGPRs (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Tack vare detta projekt, upptäcktes BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel som passar alla växtsorter.

read more.....

AzotoBarvär-1 Kväve Biogödsel är en unik produkt som fixerar luftkväve från jorden mellan cirka 50 kg och upp till 100 kg per hektar.

feature image

En unik produkt som fixerar luftkväve från jorden och minskar behovet av kemiska kvävegödselmedel med upp till 50%. För närvarande tillverkar Green Biotech olika typer av Fosfat och Kväve Biogödsel som passar för alla Grödor. Även Träd, Citrussläktet, Pistasch och Sojabönor.

read more.....